Emerald island

Loại biệt thự

Orchid

Marin

Ice

Tifany

Scarlet

Coral

Crystal

Diện tích đất (m2)

270

300

360

448~504

600

504~602

894~943

Kích thước lô đất (m)

9x30

10x30

12x30

~15x30

20x30

Biệt thự hồi đầu

Vị trí đầu ngón