tiffany

 • Tầng 1

  Tầng 1 116,9 m²

  Tầng 1: 123 m²

  tiffany

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 448-504 m²

  Kích thước lô đất: ~15x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng khách: 32 m²

  Bếp và phòng ăn: 36 m²

  Phòng ngủ: 20 m²

  Bếp ướt: 10 m²

  Sảnh: 11 m²

 • Tầng 2

  Tầng 2 129,4 m²

  Tầng 2: 175 m²

  tiffany

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 448-504 m²

  Kích thước lô đất: ~15x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng ngủ 1: 30,1 m²

  Phòng ngủ 2: 18,4 m²

  Phòng ngủ 3: 14 m²

 • Tầng 3

  Tầng 2 129,4 m²

  Tầng 3: 154,4 m²

  tiffany

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 448-504 m²

  Kích thước lô đất: ~15x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng ngủ: 25 m²

  Phòng chiếu phim: 23,5 m²

  Phòng thờ: 7,6 m²

 • Hình ảnh

  tiffany

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 448-504 m²

  Kích thước lô đất: ~15x30 m

  Tổng số tầng: 3

Nhận báo giá

THĂM QUAN NHÀ MẪU
BẢNG GIÁ DỰ ÁN