marine

 • Tầng 1

  Tầng 1 116,9 m²

  Tầng 1: 123 m²

  marine

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 300 m²

  Kích thước lô đất: 10x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng khách: 24 m²

  Bếp và phòng ăn: 51 m²

  Sảnh: 9,6 m²

 • Tầng 2

  Tầng 2 129,4 m²

  Tầng 2: 123 m²

  marine

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 300 m²

  Kích thước lô đất: 10x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng ngủ 1: 24 m²

  Phòng ngủ 2: 51 m²

  Phòng sinh hoạt chung: 9,6 m²

 • Tầng 3

  Tầng 2 129,4 m²

  Tầng 3: 101,9 m²

  marine

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 300 m²

  Kích thước lô đất: 10x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng ngủ 1: 22,8 m²

  Phòng ngủ 2: 15 m²

  Phòng sinh hoạt chung: 6,6 m²

 • Hình ảnh

  marine

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 300 m²

  Kích thước lô đất: 10x30 m

  Tổng số tầng: 3

Nhận báo giá

THĂM QUAN NHÀ MẪU
BẢNG GIÁ DỰ ÁN