ice

 • Tầng 1

  Tầng 1 116,9 m²

  Tầng 1: 116,9 m²

  ice

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 360 m²

  Kích thước lô đất: 12x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng khách: 24 m²

  Bếp và phòng ăn: 60,2 m²

  Sảnh: 9,7 m²

 • Tầng 2

  Tầng 2 129,4 m²

  Tầng 2: 149,3 m²

  ice

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 360 m²

  Kích thước lô đất: 12x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng ngủ 1: 26,9 m²

  Phòng ngủ 2: 15 m²

  Phòng ngủ 3: 16,6 m²

  Phòng sinh hoạt chung: 26 m²

 • Tầng 3

  Tầng 2 129,4 m²

  Tầng 3: 109,9 m²

  ice

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 360 m²

  Kích thước lô đất: 12x30 m

  Tổng số tầng: 3

  Diện tích phòng

  Phòng ngủ 1: 20,4 m²

  Phòng ngủ 2: 30 m²

  Phòng thờ: 6,6 m²

 • Hình ảnh

  ice

  mặt cắt biệt thự

  Diện tích ô đất: 360

  Diện tích mặt sàn xây dựng:

  Tổng số tầng: 3

Nhận báo giá

THĂM QUAN NHÀ MẪU
BẢNG GIÁ DỰ ÁN